ספורט ואנרגיה

לאחר האימון, יש לספק לגוף דלק וחומרי בנייה.

אנו צורכים אנרגיה לכל פעילות שאנו עושים. הגוף שלנו יודע לנצל קודם כל פחמימות כמקור אנרגיה.
הפחמימות נאגרות בגוף, ומנוצלות בעת הצורך. כאשר האימון ממושך (מעל שעה וחצי), המאגרים מתרוקנים, ואז הגוף פונה למקורות אנרגיה חלופיים.
אלה יכולים להיות שומנים או חלבונים.
כדי להפיק אנרגיה משומן, צריכים להתקיים תנאים מאוד מסוימים בגוף.
הרבה יותר פשוט לפרק חלבונים להפקת אנרגיה.