ילדים

תזונתם של הילדים במאה ה-21 מושתתת ברובה על מזון מהיר ומעובד, רבים מהם אינם אוכלים ארוחות מסודרות והם נוהגים לפסוח על ארוחת הבוקר.

לתזונה לקויה השלכות רבות הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, והיא עלולה להשפיע לא רק על התפתחות גופנית אלא גם על ההתפתחות הרגשית וההתנהגותית.

תקופת הילדות מאופיינת בתהליכי גדילה מהירים ובהתפתחות מואצת של מערכות הגוף השונות, ובהן מערכת העצבים והמוח.

תקופה זו מהווה בסיס חשוב להתפתחותם הפיזיולוגית והאינטלקטואלית של הילדים, ולהזנת גופם בתוספי תזונה טבעיים יש חשיבות מכרעת בקביעת עתיד בריאותם ומידת חסינותם בפני מחלות בחייהם הבוגרים.