0
 | 
 

      
VM 2000
                 
                105"
 
               
 
 

      3- 180
        
      120 "
            

           


        
     C1000  90  
      99 "
      
               

   


    
     35%  
              
 


` 500 `` ``

     
 ` 500 `` ``
  
  
` 500 `` ``
219
מומיו MUMIYO גמבו
המומיו הוא חומר טבעי הנוצר כתוצאה מהתחברות מינרלים הוא התגלה לפני אלפי שנים בהרים ביבשת אסיה (הרי ההימלאיה, הקווקז) ומאז ועד היום נעשה שימוש ביכולות הריפוי הסגוליות שלו.
 169.00
: 327
  
 
 
 
ATPLOGIC - |